Home

Landmeting

Schattingen

LANDMETERS - en EXpertisekantoor

Guy gillissen

Landmeting

Het takenpakket van een Landmeter-expert omvat onder meer :

 

-het opmaken van een opmetingsplan bij een notariële akte

 

 

-digitaal opmeten van bebouwde en onbebouwde percelen

 

 

-opmetingen van bestaande toestanden bv. als basis voor verbouwingen

 

 

-afpalen van eigendomsgrenzen

 

 

-gronden verkavelen

 

 

-hoogtemeting

 

 

-GPS metingen

 

 

-Coordinaatbepaling duivenhokken in WGS84